Başarmanın Eylemsel Yöntemleri Nelerdir?

Başarmak adına yazılacak her şey yazılmış, söylenecek tüm sözler söylenmiş, yapılacak tüm etkinlikler yapılmış veya alınacak tüm eğitimler alınmıştır. İhtiyaç duyulan her şeyin, doğada birçok karşılığı vuku bulmuştur. Bunun aksini iddia edebilecek bir şey yok ancak yapılan şeylerin gerçekleşmesinin ya da amaca ulaşmasının oranı nedir? Yüzde 100 olmadığı ve daha düşük seviyelerde olduğu bir gerçek.