Başarmanın Eylemsel Yöntemleri Nelerdir?

Başarmak adına yazılacak her şey yazılmış, söylenecek tüm sözler söylenmiş, yapılacak tüm etkinlikler yapılmış veya alınacak tüm eğitimler alınmıştır. İhtiyaç duyulan her şeyin, doğada birçok karşılığı vuku bulmuştur. Bunun aksini iddia edebilecek bir şey yok ancak yapılan şeylerin gerçekleşmesinin ya da amaca ulaşmasının oranı nedir? Yüzde 100 olmadığı ve daha düşük seviyelerde olduğu bir gerçek.

Başarmanın ve Kazanmanın Teknikleri Nelerdir?

Küçük bir eylemi bile sürekli öteleyerek ve sonradan unutarak yapamadığımız bir eylem haline dönüştüğünü hatırlayarak, mutsuzluk anlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Başarmak, kazanmak ya da elde etmek; adına ne koyarsanız koyun, sonucu istediğiniz gibi olursa; size harika bir yaşamın hissini veriyor.